۱۳

مرداد

در فروش ملک حق و حقوقات مستاجر چه می شود؟

هرگاه صاحب‌خانه، ملک خود را بفروشد، قرارداد او با مستاجر به قوت خود باقیست و لازم نیست مستاجر با صاحب‌خانه جدید قرارداد دوباره امضا کند. در زمانیکه فروشنده مالکِ ملک بوده و اقدام به انجام تعهدی کرده یعنی قرارداد اجاره ای تنظیم نموده طرفین باید نسبت به آن پایبند باشند، بنابراین بعد از هر گونه نقل و […]

۱۳

مرداد

شرایط دریافت خسارت تاخیرتادیه

براساس قانون ،طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) بگیرد اما برای این کار چند شرط وجود دارد : طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت طلبکار[…]

۱۳

مرداد

معرفی شرکتهای غیر تجاری

شرکتهای غیر تجاری شرکت هایی هستند که فقط با ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می کنند. معیار غیر تجاری بودن تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، غیر تجاری بودن موضوع فعالیت آنهاست و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن تاثیر در این امر ندارد. این نوع موسسات با ثبت در دفتر ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. ملاک تمیز[…]