حریم خصوصی

۱۶

آذر

حریم خصوصی

حریم خصوصی را می توان به حق کنترل افراد نسبت به دسترسی دیگران به اطلاعات راجع به انها تعریف کرد.اطلاعات در این تعریف مفهوم عامی دارد و شامل هرگونه اطلاعات در خصوص ویژگی های شخصی ،شخصیتی،جسمی،اقتصادی و…می شود وقتی که شخصی بدون رضایت دیگری به اطلاعات وی دسترسی پیدا می کند حریم خصوصی وی را نقض کرده […]

امکان محرومیت از ارث

۱۶

آذر

امکان محرومیت از ارث

اگر فردی، در زمان حیات خود اقدامی برای انتقال اموالش نکرده باشد، دیگر اختیار عمل سابق را نداشته و تنها می تواند برای پس از فوتش وصیت کند. البته وصیت نسبت به کل اموال امکانپذیر نبوده و تنها نسبت به *یک سوم اموال* امکان وصیت کردن وجود دارد. بر همین اساس، ، ماده ۸۴۳ قانون مدنی مقرر[…]

حذف نام همسر از شناسنامه

۱۶

آذر

حذف نام شوهر سابق از شناسنامه

زن در دو صورت می تواند اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه کند. ۱- در صورتی که مجدداً ازدواج نماید و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد. ۲- اثبات دوشیزگی (بکارت) وی طبق حکم دادگاه ثابت شود.