خدمات

دوستان و همراهان گرامی  خدماتی که در دفتر وکالت اینجانب به شما ارائه می گردد شامل :

۱- مشاوره و ارائه راهکارهای راهبردی در حل پرونده های جاری

۲- مشاوره آنلاین صوتی و  تصویری

۳-  قبول وکالت در دعاوی موکلین

۴- حضور در جلسات رسیدگی بدون حضور موکل در صورت لزوم با صلاحدید قاضی

۵- دعوت به صلح و سازش طرفین پرونده

۶-  نظیم کلیه قراردادهای شرکتی، اجاره نامه، ملکی و …

۷-  تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب

۸- حضور در عقد قراردادها به همراه مراجعین خارج از دفتر وکالت

9- مبتکر طرح نوآورانه، پیشگیرانه و جامع حقوقی وکیل همراه

10- تنظیم کلیه دادخواست ها