دعاوی ملکی و ثبتی

اگر سند ملک شما قدیمی است و یا به اصطلاح دفترچه ای و منگوله دار است و برای انتقال آن می خواهید اقدام کنید باید حتماً قبل از انتقال سند ، به تک برگی تبدیل شود و بعد انتقال سند انجام پذیرد که این خود زمان طولانی را در بر می گیرد .